2011-03-29 14:00Nyheter

APL årsstämma 2011

null

APLs årsstämma äger rum 27 april 2011 kl. 11.00 i Stockholm

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s årsstämma 2011 äger rum onsdagen den
27 april kl. 11.00 på Scandic Sergel Plaza, Fredmans salong, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Rätt att närvara och anmälan

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid årsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till www.apl.se/anmal eller per post till Apotek Produktion & Laboratorier AB, att. Yasemin Celebi, Prismavägen 2, 141 75 Kungens Kurva.

Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg och kan skickas till www.apl.se/anmal eller per post till Apotek Produktion & Laboratorier AB, att. Yasemin Celebi, Prismavägen 2, 141 75 Kungens Kurva.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.