2017-08-15 12:39Nyheter

APL Delårsrapport 2017

null

Väsentliga händelser under perioden januari–juni 2017:

  • Den totala omsättningen ökade med 37,2 mkr till 692,2 mkr (655,0) jämfört med samma period föregående år
  • Försäljningen, exklusive läkemedel till beredningar i landstingsaffärerna, uppgick till 350,7 mkr (355,3) vilket innebär en minskning med 4,6 mkr (-1,3 %) jämfört med föregående år och -1,6 % jämfört med mål
  • Rörelseresultatet blev -8,2 mkr (-3,2) p.g.a. lägre försäljning exklusive läkemedel i kombination med lägre bruttovinstmarginal
  • Avtalen för beredning av läkemedel till sjukvården i SLL, VGR och Region Halland har förlängt
  • APL fick avslag på begäran om överprövning av tilldelningsbeslut för beredning till sjukvården i SLL för kommande avtalsperiod
  • Ett nytt affärssystem implementerades under slutet av föregående år och vidareutveckling och effektivisering av APLs processer pågår
  • Arbetet med att konsolidera den storskaliga produktionen till tre enheter pågår

Läs mer i bifogad pdf.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.