2016-09-23 13:00Nyheter

APL deltar i Patiensäkerhetskonferens

null

APL har deltagit i Patientsäkerhetskonferensen som hölls på Stockholmsmässan, Älvsjö, 21-22 september 2016.

Petra Ekerot och Elisabet Jansson från Affärsområde Vård & Apotek, presenterade en poster med titeln "Tydligare märkning av APLs extemporeläkemedel – för ökad patientsäkerhet". Syftet med postern var att visa att APL aktivt jobbar för en ökad patientsäkerhet och att den nya märkningen som tagits fram i nära samarbete med vården är ett steg i rätt riktning.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.