2011-02-10 14:00Nyheter

APL får arbetsmiljöcertifiering

null

APL får ett certifikat enligt arbetsmiljöstandard OHSAS 18001 samt ett förnyat certifikat enligt miljöstandard ISO 14001 efter den omfattande externa revisionen som genomfördes vid enheterna mellan 11-28 oktober.

Genom certifieringen bekräftas satsningarna på arbetsmiljöarbetet. Ambitionen från APLs ledning är fortsatta satsningar och i överensstämmelse med visionen – att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsplatsen för utveckling och tillverkning av extempore och läkemedel.

Medarbetarna är en viktig resurs och APL är proaktiv på arbetsmiljöområdet och utgår från de riktlinjer i regeringens nationella handlingsplan för arbetsmiljöområdet 2010-2015 genom att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.