2011-08-31 11:00Nyheter

APL har fått partihandelstillstånd

null

APL har sökt och erhållit partihandelstillstånd från Läkemedelsverket. Det innebär att APL har rätt att driva partihandel med läkemedel utöver de som tillverkas av företaget.

Kraven för partihandelstillstånd styrs av GDP (Good Distribution Practice) och Läkemedelsverkets författning LVFS 2009:11. Enligt författningen ska det finnas ett kvalitetssystem för distribution och lagerhållning och APL kompletterar nu sitt kvalitetssystem med dessa delar.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.