2015-10-19 14:00Nyheter

APL inbjuden till intressentdialog om hållbart företagande på Regeringskansliet

null

APL deltog nyligen i en workshop om hållbart företagande arrangerad av Näringsdepartementet. Vid mötet diskuterade ett antal intressenter vad man ser som viktigt att fokusera på och utveckla för att få ett långsiktigt hållbart företagande i Sverige.

Regeringskansliet kommer att utarbeta en s.k. Skrivelse om hållbart företagande (CSR) som kommer att överlämnas av regeringen till riksdagen. Syftet är att informera om och beskriva regeringens nya och mer ambitiösa politik på området hållbart företagande, och hur man vill arbeta med dessa frågor framöver.

En viktig aspekt i arbetet är att få ta del av olika intressenters syn på hållbart företagande och vilka perspektiv man anser bör reflekteras i skrivelsen. Regeringen genom näringsminister Mikael Damberg och Diana Madunic (ambassadör för hållbart företagande CSR) på Enheten för internationell handelspolitik på Utrikesdepartementet har därför bjudit in till intressentdialog kring ett antal frågeställningar med berörda företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer, akademiker m.fl. Man önskade bl a diskutera vilka aspekter inom hållbart företagande som är mest centrala för svenska företag, såväl i Sverige som utomlands. Vilka trender/inriktningar/nya frågor har dykt upp som behöver uppmärksammas? Vilka förväntningar finns på regeringen och finns det behov av ny lagstiftning/metodstöd/erfarenhetsutbyte?

Det första av fyra möten ägde rum 9 oktober och APL, representerad av VD Eva Sjökvist Saers, deltog tillsammans med representanter för ett 50-tal företag och organisationer som t ex Volvo, Ericsson, Unicef, Tillväxtverket, Scania och Åhléns. Näringsminister Mikael Damberg inledde med att ta upp att FNs nya globala hållbarhetsmål antogs nyligen. Man vill från regeringen att svenska företag ska agera föredömligt vad gäller hållbart företagande och att arbetet med hållbarhet är en viktig del av bolagsstyrningen i statliga bolag.

Därefter släpptes ordet fritt. Det blev livliga och mycket engagerade inlägg med konstruktiva och konkreta förslag. APL tog upp behovet av en tydlig Life science strategi med fokus på att långsiktigt vidareutveckla den kompetens, erfarenhet, struktur och know how som finns inom Life science i Sverige, med framgångsrik akademi, industri och sjukvård och att till detta inkludera strategier för ett långsiktigt hållbart företagande.

Under oktober arrangeras ytterligare tre intressentdialoger och därefter kommer skrivelsen att utarbetas och finaliseras. Den ska sedan leda till konkreta åtgärder.

För mer information kontakta APL:

Eva Sjökvist Saers, VD

Tel: +46 10 447 96 10

E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.