2011-04-29 11:00Nyheter

APL Kvartalsrapport januari-mars 2011

null

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 120,9 (128,2) mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,6 (10,0) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (7,6) mkr.
  • APL levererar extemporeläkemedel till alla apoteksaktörer på den svenska marknaden
  • APL vann upphandlingen av tillverkningstjänsten i Västra Götalandsregionen (VGR) / Region Halland. Uppdraget är på sex år med option på ytterligare fyra år. Överprövning av beslutet har begärts av annan anbudsgivare. Processen fortgår


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.