2020-02-14 07:15Nyheter

APL publicerar Bokslutskommuniké för 2019

APL publicerar bolagets Bokslutskommuniké för 2019 

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på APLs hemsida.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 475 medarbetare och fyra produktionsanläggningar,  i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö, har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.

 


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.