2013-12-10 10:00Nyheter

APL uppmärksammas i engelsk press

null

APLs synergieffekter mellan extempore och Life science lyfts fram.

Outsourcing-pharma.com har publicerat en artikel med rubriken ”APL says ’specials’ biz benefits CMO offering”. Eva Sjökvist Saers, VD och Michael Brobjer, Chef affärsområde Life science & Marknad på APL beskriver hur APLs kunskaper inom individuellt beredda läkemedel, s.k. extemporeläkemedel ger mervärden till APLs Life science kunder

Inom affärsområde Vård & Apotek erbjuder APL extemporeläkemedel och andra tjänster till svensk vård, sjukhus och apotek och inom affärsområde Life science samlas alla CDMO tjänster till biotech och läkemedelsföretag.

Tillverkningen av extempore ger många positiva effekter på APLs erbjudande till Life science-industrin, bl a den kännedom som fås vid direktkontakt med den svenska sjukvården.

Läs hela artikeln:

”APL says ’specials’ biz benefits CMO offering”


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.