2014-12-05 10:00Nyheter

APLs produktresuméer i Läkemedelsboken

null

Nu finns APLs produktresuméer för beviljade rikslicenser tillgängliga i webbupplagan och app-versionen av Läkemedelsboken, LB 2014 (utgivare Läkemedelsverket).

Läkemedelsboken (LB) innehåller information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd, övergripande aspekter på läkemedelsanvändning samt regelverket inom läkemedelsområdet. LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicin- och farmacistuderande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. LB används även som uppslagsverk av sjukvårdspersonal och farmaceuter.

En helt ny elektronisk version av LB lanserades i december 2013. Appar för iOS och Android av LB 2014 släpptes i våras.

Tidigare versioner av LB innehöll endast Fass-texter för läkemedel. Det nya samarbetet innebär att LB dagligen kommer att hämta produktinformation, från APLs beviljade rikslicenser, direkt från AIDA (APLs informationsdatabas).

- Kopplingen mellan AIDA och LB ser vi som mycket positiv. LB används av läkare inom många olika specialiteter vilket innebär att produktinformation om APLs produkter blir mer tillgänglig, vilket även bidrar till en ökad patientsäkerhet, säger Petra Ekerot, Medicinsk Utredare APL.

Utseendet för produktinformationen är snarlik den LB visar från NPL och Fass.

LB finns tillgänglig via webbenwww.läkemedelsboken.se eller appen ”Läkemedelsboken 2014” som finns att hämta på App Store eller Google Play.

För mer information om AIDA och APLs produkter kontakta APL.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.