2011-06-01 11:00Nyheter

APLs varuregister AVALEX driftsatt

null

APL har driftsatt ett nytt varuregister (AVALEX), för att förse hälso- och sjukvården och apoteksmarknaden med produkt- och artikelinformation för lagerberedningar av extemporeläkemedel via Läkemedelsverkets register NPL och Apotekens Service ABs register VARA. Det nya varuregistret är en viktig milstolpe i arbetet med omregleringen av extemporemarknaden.

AVALEX står för APLs VAruregister för Lagerberedningar och EXtempore.

Driftsättningen innebär att APL nu tar ansvaret för uppdateringar via NPL, något som tidigare gjorts via Apoteket ABs centrala artikelregister. Uppdateringar av APLs produkter och artiklar kommer successivt att godkännas av Apotekens Service och finnas tillgängliga i VARA-filen. Utvecklingen av varuregistret och uppkopplingen mot NPL har skett i nära samarbete med Läkemedelsverket, Apotekens Service AB, TLV och konsulter. Innan driftsättningen av systemet genomfördes ett omfattande testarbete. Stort tack för ett väl genomfört arbete!

För mer information och vid frågor kontakta APLs brevlåda sortiment@apl.se.

Anna Lena Lindström
Chef Farmaci/Centrallaboratorium (FCL)


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.