2016-02-25 14:00Nyheter

Arbetsplatsolycka på APL

null

Under onsdagen inträffade en arbetsplatsolycka på APLs enhet i Umeå. Det var i samband med underhåll av en autoklav som en olycka inträffade, vilket medförde att en tekniker klämdes fast mellan autoklavdörr och vägg. Trots snabb insats från medarbetare och Räddningstjänst gick det inte att rädda teknikerns liv. Polis och Arbetsmiljöverket var snabbt på plats och gjorde en första utvärdering av det inträffade.

Under torsdagen genomfördes en mer grundlig undersökning av Polisen och Arbetsmiljöverket i samarbete med personal från APL och orsaken till olyckan kunde fastställas. Testkörningar av autoklaven i driftmiljö visade att utrustningen fungerar och att säkerhetssystemen var intakta. Arbetsmiljöverket och Polisen konstaterar att det inträffade var en olyckshändelse och kunde häva avspärrningen med omedelbar verkan för normal drift. APL är ålagda att till Arbetsmiljöverket inkomma med en rapport och utredning över det inträffade. APL har kontaktat leverantören av autoklaven för vidare utredning och åtgärder.

Under dagen har medarbetarna på APLs samtliga enheter informerats om det inträffade och medarbetarna på enheten i Umeå har samlats för att gemensamt bearbeta det inträffade. Företagshälsovården har kopplats in för att ge särskilt stöd. Under fredagen och helgen kommer lokalerna att iordningsställas så att produktionen kan återupptas under måndagen.

Våra tankar går till familj och vänner till vår avlidna medarbetare.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.