2011-02-15 14:00Nyheter

Bokslutskommuniké 2010

null

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 500,1 (510,7) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,7 (47,1) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (21,2) mkr.
 • 30 juni 2010 frikopplades APL från Apoteket AB och blev därmed direktägt av Staten.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 10 mkr 2010 med anledning av frikopplingen
  från Apoteket AB.
 • Vid extra bolagsstämma den 3 september 2010 beslutades om en reviderad
  bolagsordning och ägardirektiv samt en ny styrelse tillsattes.
 • APL levererar extemporeläkemedel till alla etablerade apoteksaktörer på den
  svenska marknaden
 • APL är miljöcertifierat enligt ISO14001 och är sedan december 2010 även
  arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS18001.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.