2016-07-25 13:00Nyheter

Förlikning mellan APL och Abcur

null

Tvisten som pågått sedan 2013, där Abcur stämt APL för otillåten marknadsföring av Metadon under perioden juli 2008 - feb 2011, har nu nått en förlikning. I och med detta återkallas målet i Stockholms tingsrätt och tvisten är slutligt reglerad mellan parterna. APL, som bestridit talan, har i och med förlikningen inte medgivit ansvar i någon del.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.