2016-11-01 13:00Nyheter

Fortsatt höga resultat för APLs Nöjd Kund Index (NKI) undersökning hos öppenvårdsapoteken

null

Under september-oktober har APL, via marknadsundersökningsföretaget CMA, genomfört en webbaserad NKI undersökning på 1017 apotek.      

Svarsfrekvensen var 54%, vilket är mycket bra för denna typ av undersökning och APL uppnår ett NKI resultat på 75, vilket är i nivå med mätningen som genomfördes 2014. APLs resultat ligger på en betydligt högre nivå än genomsnittet av de kundundersökningar som CMA genomfört.

Net Promoter Score (NPS) är ett lojalitetsmått som mäter förhållandet mellan andelen kunder som klassas som ambassadörer kontra kritiker. Skalan går ifrån -100 till +100%. APLs kunder är i hög grad rekommendationsbenägna. NPS uppgår till +28%, vilket innebär att andelen ambassadörer är klart högre än andelen kritiker. APLs resultat för 2016 ligger på en klart högre nivå än genomsnittet av CMAs undersökningar.

Det är främst tillgängligheten till samt hjälp och service från APL Kundservice samt beställningar via EbEx som i hög grad påverkar kundernas totala nöjdhet med APL. Även bemötandet från APL Kundservice, leverans inom avtalad tidsram samt användarvänligheten vid e-beställningar genom EbEx ligger på höga nivåer.

Förbättringsområden är att göra informationen om extemporeläkemedel mer lättillgänglig och att APL kan agera mer proaktivt kring hållbarhetsfrågor. Sammanfattningsvis ett mycket bra resultat för APL som stärker vår position på marknaden. Ett stort tack till alla medarbetare som bidrar till denna framgång!


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.