2017-04-10 09:44Nyheter

Inbjudan till APLs årsstämma med seminarium den 27 april 2017

null

APL bjuder in till årsstämma och efterföljande seminarium med individen i fokus - för individanpassad behandling, individanpassade läkemedel och individanpassad rådgivning.

Under seminariet får vi en statusuppdatering om arbetet med den Nationella Läkemedels-strategin. Vi får även höra utredarens tankar kring den pågående Nya Apoteksmarknadsutredningen (S2015:06) som bl a kommer att se över marknaden och regelverket för extemporeläkemedel och den svenska modellen.

Hur används extemporeläkemedel idag i vården? APL som nationellt kompetenscenter ger sin bild. Om det blir förändringar på extemporemarknaden – hur påverkas tillgången till dessa läkemedel? Hur påverkar det patienter och öppenvårdsapotek?

Hur arbetar man i dag med individbaserad rådgivning och vad blir apotekens roll i framtiden? Patienter med särskilda behov – vilka roll spelar individanpassade extemporeläkemedel för att ge bästa tänkbara behandling?

Många satsningar pågår inom Life science – hur kommer denna kraftsamling individen till godo? Regeringens nationella samordnare för Life science ger sin syn på saken.

Seminariet äger rum den 27 april 2017 på 7A Centralen i Stockholm och börjar klockan 13. Det är ett kostnadsfritt seminarium som arrangeras i anknytning till APLs årsstämma.

Vi bjuder på lunch före seminariet från klockan 12.

Anmälan görs senast den 19 april – anmäl dig här.

Hjärtligt välkommen!

Eva Sjökvist Saers

VD APL


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.