2012-01-19 11:00Nyheter

Johan Assarsson vald till ordförande vid APLs extra bolagsstämma

null

En extra bolagsstämma i APL arrangerades den 18 januari med anledning av att tidigare ordförande Stefan Carlsson bett om att få bli entledigad från uppdraget på grund av andra åtaganden. Till ny ordförande för APL valdes Johan Assarsson, som varit ledamot av APLs styrelse sedan september 2010.

- Stefan Carlsson har betytt mycket för den här sektorn, där APL bedriver sin verksamhet och gjort en mycket bra insats som styrelseordförande. Jag har en stor förståelse för att Stefan Carlsson har mycket på sin agenda och därför har bett om entledigande, säger statssekreteraren vid Socialdepartementet Karin Johansson, som representerade ägaren vid stämman.

- Samtidigt som att det är tråkigt att Stefan lämnar APLs styrelse är det med mycket stor glädje som vi nu har utsett Johan Assarsson till ny ordförande och jag är glad att han har tackat ja till att nu gå in i den rollen, säger Karin Johansson.

- Det känns jätteroligt och ansvarsfullt att nu gå in i rollen som ordförande för APL, säger Johan Assarsson. APL har en oerhört spännande och viktig verksamhet. Bolaget har visat att man väl klarar av att stå på egna ben. I bolaget finns många kompetenta medarbetare och det är det som är vår största tillgång inför framtiden. De största utmaningarna är att fortsätta att vara konkurrenskraftiga i alla delar av verksamheten och att ligga på framkant med att tänka ut vilka utmaningar som kommer.

- Det jag kan bidra med är att jag har en stor vana av att leda stora organisationer med alla de målkonflikter som finns kring ekonomiska och politiska mål, säger Johan Assarsson. Jag vill att vi ska ha ett effektivt styrelsearbete där bolaget känner att styrelsen arbetar med rätt frågor och tar ansvar för de utmaningar som finns och som kommer i framtiden. Jag ser fram emot att arbeta vidare i styrlsen och tillsammans med ledningen vidareutveckla APL.

Johan Assarsson har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetet inom landstingsvärlden och senast som landstingsdirektör i Kalmar län och regiondirektör i Västra Götalandsregionen. Idag är Johan Assarsson verksam som konsult i egen verksamhet och har ett utredningsuppdrag från regeringen.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.