2020-03-18 07:00Nyheter

Lägesrapport med anledning av coronaviruset (covid-19)

APL har ett mycket viktigt samhällsuppdrag där varje oplanerat avbrott i vår produktion utgör en risk för våra kunder. Våra individanpassade läkemedel gör stor skillnad för patienter med särskilda behov.

APL har i dagsläget god kapacitet och en flexibilitet inom organisationen för att möta utmaningarna, när det gäller att minimera spridningen av covid-19. Vi följer utvecklingen mycket noga och har vidtagit ett flertal åtgärder för att kunna säkerställa tillverkning och leverans av extemporeläkemedel och lagerberedningar och medicinskt viktiga kontraktsprodukter till den svenska sjukvården. 

APL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar löpande instruktionerna till medarbetarna i enlighet med dessa. Alla medarbetare med minsta symtom på smitta ska stanna hemma. 

• Företagsledningen har aktiverat den centrala krisgruppen för att ha kontroll över och snabbt kunna sätta in åtgärder. Det innebär att vi regelbundet uppdaterar, och korrigerar vid behov, åtgärderna för att förhindra smittspridning.

• Vi har uppdaterat vår reservrutin som går in vid situationer med kraftiga driftstörningar. 

• Vi har uppdaterat vår krishantering för våra lagerberedningar och gjort en prioritetsordning som snabbt kan sättas i verket när det gäller tillverkningen av extemporeläkemedel.

• För att minimera risker i leveranskedjan arbetar vi proaktivt med prognoser, inköpsordermängder, ledtider och genom att tidigarelägga ordrar. Trots att vi har leverantörer över hela världen, har vi i dagsläget inga förseningar som är relaterade till covid-19. 

• På transportsidan råder personalbrist på en del orter, men det har inte påverkat leveranserna. Om behovet skulle uppstå är vi förberedda att flytta resurser mellan våra anläggningar, allt för att säkerställa leveranserna. Vi har också möjlighet att kalla in extra resurser.  

• För att minimera smittrisk har vi infört nya rutiner på våra lager som innebär en begränsning av tillgängligheten. I samband med leveranser och utskick av gods används skyddsutrustning såsom handskar och desinfektionsmedel.

• I den mån det är möjligt ska vår personal arbeta hemifrån. Störst utmaningar finns där vår personal är direkt involverade i produktion av läkemedel, men genom att möjliggöra för övrig personal att jobba hemma minskar vi risken för smittspridning. Fokus är på att ge både våra kunder och tillverkningspersonal det stöd de behöver.  

• Mötesrutinerna har uppdaterats för att minska smittspridningen, säkra produktion och distribution.

• Inga tjänsteresor utanför Sverige är tillåtna och resor inom Sverige har minimerats. Digitala möten rekommenderas i största möjliga mån. Antalet externa besök minimeras genom att endast verksamhetskritiska besök tillåts.

• Kontakter med andra samhällsinstitutioner, fackförbund, handelsorganisationer, transportföretag, rekryteringsföretag, med flera, görs via telefon eller Skype, alternativt flyttas framåt i tiden för att säkerställa produktion och distribution

Har du frågor om hur APL hanterar covid-19?

Kontakta HR- och Kommunikationsdirektör Elisabeth Wesselson, 0705-19 64 47.


Ämnen: covid-19

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extempore- och särläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 475 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv.