2014-06-26 10:00Nyheter

Lyckad FDA inspektion på APL

null

I juni 2014 inspekterades APL av amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA.

Under veckorna 24 och 25, inspekterades APLs anläggning i Stockholm och Malmö av FDA. Inspektionerna utfördes med avseende på en produkt som tillverkas på anläggningen i Stockholm och med avseende på kontraktsanalys som utförs på laboratoriet i Malmö.

APLs kvalitetssystem, processer och rutiner granskades på en mycket detaljerad nivå. Det var med stor glädje och tillfredsställelse som APL vid sammanfattningen mottog beskedet att resultatet från inspektionerna var godkänd.

APLs kvalitetssystem omfattar all verksamhet och samtliga tillverkningsenheter inom företaget och resultatet från inspektionen är därför en framgång för APL som helhet.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.