2013-06-12 10:00Nyheter

Lyckat engagemang inom barnläkemedel på temadag ”Läkemedelsformuleringar och barn”

null

APL har varit verksam i planeringen och deltagande på temadag anordnad av Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens vetenskapliga sektion för galenik och biofarmaci.

APL bidrog i såväl planering som vid presentationer när Läkemedelsakademin och Apotekarsocietetens vetenskapliga sektion för galenik och biofarmaci anordnade "Läkemedelsformuleringar och barn - en temadag om beredningar, kinetik, myndighetskrav och administrering" den 28 maj i Stockholm. I organisationskommittén för temadagen ingick Christina Gustafsson, Chef Kliniskt prövningsmaterial och Bengt Hedin, Projektledare Formulering båda från APL samt Per Nydert från Astrid Lindgrens barnsjukhus, Erik Björk från Uppsala universitet och Lilian Walthers från Läkemedelsakademin. Tillsammans har de arbetat med att få fram ett så heltäckande program som möjligt när det gäller barnformuleringar och kringliggande frågeställningar. Evenemanget lockade ett femtiotal deltagare från läkemedelsindustri, myndigheter och universitet till Apotekarsocietetens fina bibliotek på Wallingatan i Stockholm.

Representanter från det norska och svenska läkemedelsverket fanns med bland föreläsarna och gav perspektiv, både bakåt och framåt, när det gäller kraven på barnformuleringar ur myndighetsperspektiv. Under temadagen fick deltagarna även lära sig om hur kinetiken hos barn och vuxna skiljer sig åt och vilka utmaningar det kan ge vid formuleringsutvecklingen. I de två föreläsningarna kring säkrare läkemedelsbehandling av barn och exempel ur användarperspektivet när det gäller administrering och dosering till barn, lyftes APLs verksamhet fram. Aktuell forskning om barnformuleringar och medicintekniska produkter för barn knöt sedan väl ann till Bengt Hedins mycket uppskattade presentation om kraven och restriktionerna som finns på de råvaror som används vid formulering av barnberedningar. Dagen avslutades med en paneldebatt med alla föreläsare där det gavs tillfälle att ställa fler frågor och reflektera kring dagens ämnen, vilket många tog chansen att göra.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.