2015-09-18 14:00Nyheter

Ministerbesök på APL i Kungens Kurva

null

Minister Gabriel Wikström besöker APL den 18 september. Målet med besöket är att få en inblick i APLs verksamhet.

APL välkomnar Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister till APL den 18 september 2015. Under besöket kommer Gabriel Wikström att få en inblick i APLs verksamhet i allmänhet och extemporetillverkning av läkemedel i synnerhet.

APL tillverkar individanpassade läkemedel, s.k extemporeläkemedel till patienter som av någon anledning inte kan ta vanliga läkemedel. Detta är en del i en anpassad vård och säkerställer att även patienter med speciella behov får en adekvat behandling.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.