2013-08-30 10:20Nyheter

Ny beredningsform uppmärksammas

null

APL har inlett ett samarbete med FFT Medical angående en ny beredningsform, Oral Trans Mucosal Film (OTMF). På Lyckad Läkemedelsutveckling i maj presenterades detta och uppmärksammas nu i branschpress.

Branschtidningen Life Science Sweden har i det senaste numret uppmärksammat APLs arbete kring en ny beredningsform. I artikeln ”Snabbare effekt med ny form” beskrivs samarbetet mellan APL och FFT Medical och den nya beredningsformens potential. FFT Medical, ett svenskt innovativt företag inom drug delivery, har utvecklat en alginatfilm som i sin struktur kan bära en aktiv substans. Filmen placeras och fäster i munslemhinnan. Den löses upp inom ca 1-3 minuter, vilket leder till ett snabbt upptag via mucosan och substansen går direkt in i blodsbanan. Detta medför många fördelar, bl a kan det ersätta injektioner och passar utmärkt till barnläkemedel. APLs roll är att vidareutveckla och tillverka filmen samt hitta samarbeten med bolag som är intresserade av den nya beredningsformen. Idag sker pågående diskussioner med flera företag och djurstudier sker med ett av big-pharma-bolagen.  

Svensk Farmci har också uppmärksammat OTMF i det senaste numret i artikeln ”Filmen är det nya pillret”. Historien om filmens uppkomst lyfts fram och läsaren får möta Christina Holmberg, chef Farmaceutisk utveckling på APL som arbetar med den nya beredningsformen.

På årets Lyckad Läkemedelsutveckling den 31 maj i Stockholm presenterades filmens egenskaper och möjligheter av Michael Brobjer, chef AO Life science och marknad på APL och Fredrik Hubinette, CTO på FFT Medical.

Läs hela artiklarna:

Life Science Sweden Nr 7 2013 – Snabbare effekt med ny form

Svensk Farmaci Nr 4 2013 – Filmen är det nya pillret

Se presentation av OTMF från Lyckad läkemedelsutveckling den 31 maj i Stockholm.

Läs mer om FFT Medical på fftmedical.seoch om APL och OTMF på APLs hemsida


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.