2009-01-07 10:00Nyheter

Ny chef för Extempore-verksamheten

Helene Fehrm är från den 1:a december chef för Extemporeverksamheten inom APL. Helene är civilingenjör och har mångårig erfarenhet från att arbeta med läkemedelstillverkning inom AstraZeneca, där hon nu lämnar en roll som Global Supply Director. Under sina år inom AstraZeneca har Helene haft olika ledande befattningar som gör att hon har en bred erfarenhet inom läkemedeltillverkning.

Som chef för Extempore har Helene det övergripande ansvaret för Extempore, med den centrala orderhanteringen och de tre producerande enheterna i Stockholm, Göteborg och Umeå.

APLs ambition är att vara den ledande aktören för utveckling, tillverkning och försäljning av specialläkemedel i Sverige och Norden.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.