2012-05-02 10:00Nyheter

Nya rikstäckande akutaskar

null

APL har i samarbete med vården tagit fram nya rikstäckande akutaskar.

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL är ett statligt bolag under Socialdepartementet. APLs uppdrag är att utveckla och tillverka extemporeläkemedel och lagerberedningar till apoteksmarknadens aktörer och vården, för bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för APLs verksamhet.

Vid utformning av de nya akutaskarna har vi utgått från de som APL tillverkat tidigare och som tagits fram i samarbete med Västra Götaland och Stockholms läns landsting. En anpassning av asken "Anafylaktisk chock-Allergi-Astma" har också gjorts till de nya riktlinjerna för anafylaxibehandling, vilket resulterat i två askar "Anafylaxi-slutenvården" och "Anafylaxi-öppenvården".

Nuvarande askar kan beställas till och med 2012-04-13.
Från och med 2012-04-16 tar vi emot beställningar på de nya akutaskarna för leverans i början av maj.

Behandlingsanvisningar

Akutaskarna kommer inte att innehålla så kallade behandlingsanvisningar eftersom dessa varierar och måste fastställas av respektive landsting eller verksamhetschef.

Lagerberedningar

Akutaskarna kommer att ingå i APLs sortiment och hanteras som lagerberedningar med varunummer och blir därmed beställningsbara via de elektroniska förskrivarsystemen.

För Innehåll och pris:

Se bifogade pdf-dokument

För kompletterande information vänligen kontakta Inger Andersson, inger.andersson@apl.se eller Marie-Louise Eneroth, marie-louise.eneroth@apl.se


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.