2009-11-20 12:00Nyheter

Tack till alla besökare på Swedental!

null

Det var ett stort antal mässdeltagare som tog sig tid för att komma och besöka vår monter på Swedental. Många var intresserade av den nya information om sortimentet som tagits fram, preparatförteckning och supplementet till ATL-häftet.

Supplemetet ATL Munhåla-Tand beställs från order.trycksaksdistribution@apoteket.se
Ange ordernummer 2234-01. Preparatförteckningen hittar du på vår hemsida www.apl.se.

Vi fick många frågor om hur omregleringen påverkar APL. Vi erbjuder våra specialläkemedel till alla apoteksaktörer så att de ska finnas på samtliga apotek.

APL vill rikta ett stort tack till alla besökare och för de samtal vi fick möjlighet till!


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.