2009-10-26 12:00Nyheter

Tjänsterbjudande till apotek

null

APL erbjuder tjänster inom tillverkning och kvalitet till apoteken. APL erbjuder dessutom kalibrering av brukstermometrar och tillhandahåller doseringshjälpmedel.

Ladda ner Tjänsterbjudande till apotek.

Utveckling och tillverkning

APL erbjuder utvecklings- och tillverkningstjänster av OTC-produkter och handelsvaror. Utveckling och tillverkning är APLs kärnverksamhet sedan 30 år. Vi har en stor bredd i verksamheten och det gör att vi kan erbjuda ett stort utbud av tillverkningstjänster.

Kvalitetsvärdering och kvalitetskontroll

APL erbjuder kvalitetsvärdering och kvalitetskontroll av handelsvaror och medicintekniska produkter. Vårt kunnande inom toxikologi, formulering, hållbarhet, mikrobiologi och medicinteknik säkerställer en hög kvalitet av värderingen.

I erbjudandet ingår dokumentationsgranskning, tekniska tester och kemisk/mikrobiologisk analys. Vi kontrollerar att produkterna uppfyller legala krav.

APL erbjuder även inspektion av leverantörer och att bistå med reklamationsutredningar.

Kalibrering av brukstermometrar

APL erbjuder kalibrering av brukstermometrar som används vid förvaring och beredning av läkemedel. Termometrarna skickas till APL enligt en enkel rutin och kalibreringen sker enligt gällande kvalitetsinstruktion. Efter genomförd kalibrering returneras termometrarna med kalibreringsbevis.

APL säljer även nya godkända termometrar.

Doseringshjälpmedel

APL erbjuder CE-märkta doseringshjälpmedel som täcker behovet för dosering av de flesta flytande perorala läkemedel och ögonläkemedel i droppflaska eller engångspipetter. Några exempel på doseringshjälpmedel är dossprutor, dosbägare, doskil och ögondroppstöd.

Doseringshjälpmedlen kontrolleras enligt EU krav på mätnoggrannhet vilket underlättar en korrekt dosering av läkemedlen.

Vill du veta mer

Du är välkommen att kontakta oss:
Tele: 010-447 96 00
e-post: info@apl.se


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.