2020-04-02 09:29Nyheter

Uppdaterad lägesrapport med anledning av coronaviruset (covid-19)

APL följer utvecklingen av coronaviruset ytterst noggrant. Vår högsta prioritet är att hålla igång tillverkningen av våra kritiska läkemedel och att leveranser ska ske utan störningar. Företagsledningen har beslutat om ökad beredskap och vidtagit en rad åtgärder för att vi ska kunna fullfölja vårt viktiga uppdrag.

I dagsläget har vi ingen anställd som bekräftats smittad av coronaviruset, däremot vet vi att anhöriga till anställda insjuknat i covid-19. För att skydda våra leveranser har dessa medarbetare, som har smittade anhöriga, satts i karantän. 

– Vi har ett ansträngt personalläge med stor frånvaro, även om vi inte har några bekräftade coronafall bland våra medarbetare, säger HR- och kommunikationsdirektör Elisabeth Wesselson.

Beredskapen har höjts och företagets krisorganisation har aktiverats. Vi har uppdaterat vår reservrutin vid kraftiga driftstörningar och tagit fram en prioritetsordning när det gäller tillverkningen av extemporeläkemedel och medicinskt viktiga kontraktsprodukter, som snabbt kan sättas i verket.

Dagliga avstämningar

– Både tillverkning och leverans fungerar under omständigheterna bra, och vi är konstant uppmärksamma på utvecklingen, såväl inom företaget som i samhället för att säkra den fortsatta produktionen, säger tillverkningschef Kia Frenssen.

Företagsledningen har dagliga avstämningsmöten för att gå igenom personalläget på varje avdelning samt situationen för produktion och leveranser av kritiska material för tillverkningen. Enligt krishanteringsplanen stämmer ledningen också av situationen för leverantörer, IT, lokaler, kommunikation med mera. Det finns dessutom många bra exempel på hur man hjälps åt mellan avdelningarna för att få det dagliga att fungera. 

– Vi arbetar löpande med beredskapen och vi har fantastiska medarbetare som alla gör sitt yttersta för att vi ska kunna säkerställa vårt samhällsuppdrag och leverans av medicinskt viktiga produkter, säger Elisabeth Wesselson.

Företagsledningen har även gjort en kompetensinventering för att identifiera vilka resurser som finns inom företaget, som kan förstärka tillverkningen i det fall det skulle behövas. Dessutom pågår ett arbete med att få till stånd en egen transportlösning till Kungens Kurva för den personal som åker kollektivt.

– Vi har ett viktigt samhällsuppdrag som har blivit ännu viktigare i dessa tider. Vi ser att vissa av våra produkter används inom vård av coronapatienter och att efterfrågan ökar på dessa. Vi vidtar omedelbara åtgärder för att säkerställa tillverkningen av de här produkterna, säger vd Jan Erneberg.

Möjligt att snabbt lägga om produktionen

Vi följer efterfrågan på våra produkter mycket noga för att så fort som möjligt identifiera eventuella avvikelser mot tidigare mönster, så att vi snabbt kan lägga om produktionen. Våra produktchefer och sortimentsgruppen har ett särskilt fokus på detta.

APL vill självfallet ställa sin expertis och sina resurser till förfogande för att hjälpa till att bekämpa covid-19. Bland annat har vi satt igång en förstudie där vi undersöker möjligheterna att tillverka förfyllda sprutor när ett vaccin blir tillgängligt.

Bland övriga åtgärder märks: 

  • Vi har minimerat antalet anställda på våra enheter. De som kan arbeta hemifrån gör det. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd att den som uppvisar minsta tecken på förkylning eller sjukdom får inte vistas på arbetsplatserna.
  • De som fortsätter att arbeta på plats på våra enheter i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm, har fått tydliga råd och förhållningsregler att följa om hygien och social distansering. Vilket betyder, håll minst en armlängds avstånd och undvik grupperingar 
  • Vi har infört besöksförbud på alla enheter. Det innebär att inga icke-behöriga personer släpps in om det inte finns en verksamhetskritisk anledning. Möten sker digitalt. 

– Slutligen vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som ställer upp och arbetar övertid och under dessa obekväma förhållanden gör allt för att säkerställa att vi kan hålla vår viktiga tillverkning igång, säger vd Jan Erneberg.

Har du frågor om hur APL hanterar corona?

Kontakta HR och Kommunikationsdirektör Elisabeth Wesselson.

APL följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset covid-19. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 


Ämnen: covid-19

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 475 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.