2017-11-22 15:00Nyheter

Ytterligare två satser hydrokortison dras in

null

I ytterligare två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Denna tilläggsindragning görs eftersom en ny reklamation har inkommit, och den gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8006745 (utgångsdatum 2017-12-06) och batchnummer 8021088 (utgångsdatum 2018-02-28). Batchnumret anger vilken tillverkningssats som läkemedlet kommer från. Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg är ett receptbelagt läkemedel mot kongenital (medfödd) binjurebarkhyperplasi och/eller binjurebarkssvikt. Patienterna är vanligen små barn eller spädbarn.

I tilläggsindragningen är det Hydrokortison APL 1 mg med batchnummer 8006745 och 8021088 som berörs. Det defekta partiet var tillgängligt för försäljning från 3 februari 2017 på apotek. Orsaken till indragningen är att vissa kapslar kan vara endast delvis fyllda eller tomma. Eftersom läkemedlet ges som ersättning för kroppseget kortison kan underdosering leda till symptom på kortisonbrist. APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.