2011-01-20 15:28Pressmeddelande

APL blir arbetsmiljöcertifierat

Stockholm 2011-01-20; Efter inspektion av APLs samtliga fyra anläggningar  har  APL certifierats för en god arbetsmiljö. Inspektionen omfattade bland annat företagets produktionsanläggningar för tillverkning av extempore och läkemedel.  Certifieringen gäller enligt standarden OHSAS 18001:2007. Som en av Europas ledande tillverkare inom extempore har APL en hög ambition vad gäller kvalité, som också återspeglas i arbetsmiljön.

Genom att uppfylla kraven förbättrar APL sina möjligheter att attrahera och rekrytera branschens främsta medarbetare. Ett tydligt kvalitetssystem och personal med hög kompetens fordras för att säkerställa kvaliteten på APLs individanpassade extemporeläkemedel.

– Våra medarbetares engagemang, trivsel och säkerhet betyder mycket för oss och är avgörande för att vi ska lyckas med våra åtaganden gentemot kunderna, säger Zeljko Tucak på APL. Certifieringen är ett kvitto på att vi klarar en extern granskning och uppfyller stränga krav.

APL har utvecklat modeller för riskbedömning, utbildat medarbetare i miljörätt och hälsorisker samt säkerställt att företaget har en effektiv ledning i arbetsmiljöfrågor. För att lyckas med enhållbar utveckling arbetar APL enligt  LEAN, ett initiativ för att ständigt se över och förbättra processer. Arbetet bygger på delaktighet och engagemang hos medarbetarna för att ständigt ta fram förbättringsåtgärder i det dagliga arbetet.

Varje kvartal görs en uppföljning genom en medarbetarenkät med frågor som berör arbetsmiljön. Enkäten visar hur läget ser ut ner på avdelningsnivå.

– Genom att mäta ofta och regelbundet får vi en aktuell bild av läget vilket gör att vi kan avgöra om arbetsmetoderna uppfyller medarbetarnas förväntningar, säger Lars Mäler HR chef.

Revisionen visar tydligt att APL har en hög medvetenhet om risker, ett bra arbetsklimat och en god lagefterlevnad. Detta stämmer också väl överens med APLs vision och förhållningssätt till sina kunder. En attraktiv arbetsplats är grundläggande för att vara en attraktiv samarbetspartner.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 440 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

 

 


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.