2023-04-13 13:37Pressmeddelande

APL får utökat samhällsuppdrag med beredskap

APL huvudkontorAPL huvudkontor

Riksdagen fattade idag beslut om bifall för regeringens proposition 2022/23:45 ”Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap”. Beslutet innebär bland annat att APL får ett utökad samhällsuppdrag med beredskap för att upprätthålla verksamheten i kris och ytterst krig.

Beslutet kommer att träda i kraft genom nya ägaranvisningar för APL. Dessa förväntas beslutas vid en extra bolagsstämma senare i vår.

- Beskedet är såväl förväntat som välkommet, säger APL:s vd Erik Haeffler. Vi har sedan pandemin kunnat visa den viktiga roll APL spelar inom svensk hälso- och sjukvård och arbetar redan med att förbereda oss för det utökade samhällsuppdraget.

Extra bolagsstämma kommer att utlysas i enlighet med APL:s bolagsordning.

Mer information finns på Sveriges Riksdags hemsida


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD