2023-04-27 12:04Pressmeddelande

APL inviger ny anläggning i Sankt Jörgen, Göteborg

Invigning av APL:s nya lokalerInvigning i Sankt Jörgen, Göteborg

APL inviger idag en ny anläggning i Sankt Jörgen, Göteborg, för tillverkning av sterila extemporeläkemedel. Anläggningen ger APL moderna lokaler med nya renrum och ny installerad och validerad utrustning. Läkemedelsverkets tillstånd för tillverkning på extemporeapotek för de nya lokalerna utfärdades i februari 2023. De nya lokalerna har en kapacitet att kunna utöka APL:s sterila tillverkning av extempore med 40 %.

APL är ett statligt ägt bolag med ett samhällsuppdrag att utveckla, tillverka och tillhandahålla individanpassade läkemedel för patienter med särskilda behov, så kallade extemporeläkemedel och lagerberedningar. Verksamheten sker i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm. Utöver samhällsuppdraget bedriver APL även kontraktsutveckling och tillverkning av läkemedel på uppdrag av andra Life Science-företag. APL omsatte 871 miljoner kronor under 2022. På anläggningen i Göteborg arbetar ca 100 av totalt 470 personer.

Under våren 2023 förväntas ägaren utöka APL:s samhällsuppdrag med ett beredskapsuppdrag, att kunna upprätthålla verksamheten i fredstida kris och krig.

APL:s vd Erik Haeffler förklarar APL:s roll i samhället: ”Under de senaste åren har det blivit uppmärksammat vilken roll APL spelar för samhället. Vi har kunnat stötta hälso- och sjukvården genom att snabbt möta nya behov och utveckla nya beredningar. Tack vare erfarna medarbetare, bred kompetens och en lång tradition inom extemporetillverkning är vi väl positionerade att uppfylla vårt samhällsuppdrag. De nya moderna lokalerna för steril extemporetillverkning i Göteborg säkerställer en hållbar långsiktig utveckling, kapacitet för utökad steril extemporetillverkning och att APL möter kunders och ägares förväntningar på framtida uppdrag som ett modernt tillverkande läkemedelsföretag”.


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD