2010-07-01 08:58Pressmeddelande

APL lämnar Apoteket AB

APL lämnar Apoteket AB för att bli ett direktägt bolag av staten från den 30 juni.

APL (Apoteket Produktion & Laboratorier AB) har fram tills nu varit ett dotterbolag till Apoteket AB och är nu ett fristående bolag under Socialdepartementet. Frikopplingen av APL görs eftersom den som driver apotek inte samtidigt kan vara läkemedelstillverkare, vilket är ett av APLs huvudområden.

APL har tre affärsområden som riktar sig till vården, apotek och företag inom läkemedelsbranschen och företaget kommer även fortsättningsvis att utveckla dessa verksamheter som ett sammanhållet bolag. APL utvecklar och tillverkar extemporeläkemedel för att tillgodose de medicinska behov som inte tillgodoses av registrerade läkemedel. Extemporeläkemedlen distribueras till de apoteksaktörer som har avtal med APL.

- Det är ett naturligt steg att APL frikopplas nu när apoteksmarknaden är omreglerad. APL har i dag avtal med alla apoteksaktörer, som så önskar, att leverera extemporeläkemedel. Jag ser det här som en mycket bra lösning för att APL även fortsättningsvis ska kunna tillverka de extemporeläkemdel som många gånger är livsnödvändiga, säger Eva Sjökvist Saers, VD APL. Det ger oss också goda förutsättningar för att utveckla våra erbjudanden till alla apoteksaktörer och vården.

- Genom en sammanhållen verksamhet kommer APL att utveckla verksamheten som kontraktsföretag. Vi har samarbeten med företag i läkemedelsbranschen, exempelvis med utvecklingsuppdrag och tillverkning av läkemedel till kliniska prövningar. På så sätt bidrar vi till den kliniska forskningen så att nya och bättre läkemedel kan tas fram, fortsätter Eva Sjökvist Saers, VD APL.

Kontakt

Eva Sjökvist Saers, VD, 010-447 9610

Staffan Sundquist, Kommunikationschef, 010-447 9612

Mer material

Bilder finns att hämta på APLs webbplats www.apl.se/sv/press

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är en ledande kontraktstillverkare inom life science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 450 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer om oss på www.apl.se


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.