2023-08-14 10:16Pressmeddelande

APL presenterar delårsrapport 2023

APL delårsrapport 2023APL delårsrapport 2023

Idag presenterar vi APL:s delårsrapport för januari-juni 2023. APL uppvisar ett positivt rörelseresultat första halvåret och en klar förbättring jämfört med föregående år.

- Vi har haft en mycket bra resultatutveckling 2023, drivet av efterfrågan på såväl produkter inom samhällsuppdraget som produkter och tjänster i vår kontraktsverksamhet, säger vd Erik Haeffler.

Höjdpunkter:

Positivt resultat
APL:s finansiella resultat under första halvåret är positivt och rörelsen genererar även ett positivt kassaflöde.

Nya lokaler för steril extempore
Den 27 april invigdes APL:s nya lokaler för steril extemporetillverkning i anläggningen i Sankt Jörgen, Göteborg.

APL får utökat samhällsuppdrag
På bolagsstämma i maj 2023 togs beslut att APL ska få ett utökat samhällsuppdrag att kunna upprätthålla verksamheten i fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig i enlighet med utredningen ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården” (SOU 2021:19). 

 Stabiliserat leveransläge
Situationen med säker varuförsörjning för insatsmaterial har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år, mycket tack vare ett aktivt inköps- och planeringsarbete.

Investeringar för framtiden
Styrelsen har godkänt en investering för projektering inför uppgradering av lokaler för steril extemporetillverkning i Kungens kurva. Investeringen kommer att modernisera och säkerställa att kvalitetskrav uppfylls samt säkra back-up för extemporetillverkning. Detta är av vikt både för samhällsuppdraget och beredskapsuppdraget.

- APL levererar ett starkt första halvår 2023. Vårt ekonomiska resultat överträffar föregående år, drivet av efterfrågan på såväl produkter inom samhällsuppdraget som produkter och tjänster i vår kontraktsverksamhet, säger vd Erik Haeffler. Utvecklingen visar dels den viktiga roll APL spelar som komplement i svensk läkemedelsförsörjning genom tillhandahållandet av extemporeläkemedel och lagerberedningar, dels den potential som finns inom kontraktsutveckling och kontraktstillverkning. Betydelsen av APL:s tjänster understryks även av att vi under våren fått ett utökat samhällsuppdrag med beredskap.

APL Delårsrapport 2023

 


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD