2018-03-28 14:25Pressmeddelande

APL publicerar års- och hållbarhetsredovisning

null

APL publicerar bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2017.

Redovisningen finns tillgänglig på www.apl.se. Liksom föregående år distribueras ingen tryckt version av vår års- och hållbarhetsredovisning.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.