2020-03-31 07:10Pressmeddelande

APL publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2019

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på APLs hemsida www.apl.se under avsnittet Finansiell information. Liksom föregående år distribueras ingen tryckt version.Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 475 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.