2021-03-31 13:51Pressmeddelande

APL publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Års- och hållbarhetsredovisningen 2020 finns tillgänglig på APLs hemsida www.apl.se under avsnittet Finansiell information. Liksom föregående år distribueras ingen tryckt version.


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.