2022-03-30 12:56Pressmeddelande

APL publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2021

APLs Års- och hållbarhetsredovisningAPLs Års- och hållbarhetsredovisning

APL publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Höjdpunkter:

Positivt resultat
APL uppvisar ett positivt rörelseresultat för 2021.

Vi får uppdrag kring beredskap
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har belyst i vilken utsträckning APL kan spela en roll i Sveriges framtida beredskap vid kriser. 

Avveckling av beredningstjänster
Under 2021 har vi avvecklat beredningstjänster på sjukhus, som utförts åt Region Halland och Västra Götalandsregionen.

Positiv utveckling av CDMO
Omsättningen för CDMO ökade med 11 pro­cent under 2021 och signerade 14 nya utvecklingsuppdrag. 

Beslut om ny sterilavdelning
Som en del av det strategiska arbetet med vårt fastighetsutnyttjande beslutades i september 2021 att vi etablerar en ny avdelning för tillverkning av steril extempore i S:t Jörgen i Göteborg. 

Fortsatt fokus på samhällsuppdraget
Under året har vi fortsatt optimera vår portfölj och avvecklat vissa produkter som inte ingår i vårt uppdrag enligt tillhandahållande skyldigheten. 

Års- och hållbarhetsredovisningen är publicerad i sin helhet på bolagets hemsida


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD