2023-03-31 09:53Pressmeddelande

APL publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022ÅHR 2022

Höjdpunkter:

Positivt resultat
APL uppvisar ett positivt rörelseresultat för 2022 om 8 miljoner kronor. En stark försäljningsutveckling tillsammans med förbättrad lönsamhet ligger till grund för detta positiva resultat.

 

Lovande utveckling av CDMO

Omsättningen för CDMO var stabil under 2022. Under året signerade vi 20 nya utvecklingsuppdrag och vi ser en fortsatt god efterfrågan på dessa tjänster.

 

Fortsatt fokus på samhällsuppdraget

Samhällsuppdraget med utveckling och tillverkning av extemporeläkemedel och lagerberedningar är grunden i vår verksamhet. Under året har vi utvecklat vår portfölj och bland annat stödtillverkat läkemedel där det rått brist på de kommersiella produkterna.

 

Uppdrag kring beredskap

I regeringens budget för 2023 fastslås att APL bör få ett utökat samhällsuppdrag i att upprätthålla verksamheten i fredstida kriser och krig.

 

Investeringar för framtiden

Den nya sterilanläggningen i Göteborg tas i drift första halvåret 2023. Vi fortsätter att uppgradera våra anläggningar och förbereder APL för framtiden. Vi har under hösten påbörjat investering av en helt ny diskanläggning i Malmö. Vi har även beslutat att investera i en helt ny linje för syning, etikettering och packning av injektionsflaskor i Umeå.

 

Års- och hållbarhetsredovisningen är publicerad i sin helhet på bolagets hemsida

 


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD