2024-03-28 08:45Pressmeddelande

APL publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2023

APL Års- och hållbarhetsredovisning 20023APL Års- och hållbarhetsredovisning 20023

Idag torsdagen den 28 mars 2024 publicerar APL Års- och hållbarhetsredovisning för 2023. En stark försäljningsutveckling och ökad ersättning inom samhällsuppdraget ger tillsammans med förbättrad lönsamhet ett positivt rörelseresultat om 47 miljoner kronor.

Årets höjdpunkter

Lovande utveckling av CDMO
Omsättningen för CDMO ökade något under 2023 drivet av kontraktstillverkning. Under året genomfördes ett antal lönsamhetsförbättringar av flera nyckelprodukter. Kontrakt för två nya kommersiella produkter och mer än 20 nya utvecklingsuppdrag signerades.

Fortsatt fokus på samhällsuppdraget
Efterfrågan för produkter som APL tillverkar i samhällsuppdraget har ökat 2023. Under året har vi utvecklat vår portfölj och bland annat stödtillverkat läkemedel där godkända produkter varit restnoterade.

Nya lokaler för steril tillverkning i Göteborg
De nya lokalerna för tillverkning av steril extempore i Göteborg invigdes i april och de gamla hyreslokalerna i Backa lämnades i juni.

Beredskapsuppdrag
Vid en extra bolagsstämma 29 maj fick APL ett utökat samhällsuppdrag som innebär att vi ska kunna upprätthålla verksamheten även under fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Investeringar för framtiden
APL fortsätter att uppgradera bolagets anläggningar och förbereder verksamheten för framtiden. Under året har styrelsen beslutat att godkänna en investering i ett modernt MES-system (Manufacturing Execution System).

APL:s vd Erik Haeffler beskriver 2023 som ett år med ökad effektivitet och ett långsiktigt arbete för hållbart värdeskapande;
- Under 2023 har APL tagit flera viktiga steg i att utveckla vår verksamhet. Vi bygger APL för framtiden och har under året lyckats öka effektiviteten i hur vi levererar vårt samhällsuppdrag samtidigt som vi arbetat för att vara en attraktiv partner för kontraktstjänster. Vi ska möta våra kunders förväntningar och åstadkomma ett långsiktigt hållbart värdeskapande. Vår utgångspunkt finns i det unika samhällsuppdrag vi har och vårt historiska arv som kunniga och skickliga farmaceuter.

 Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD