2015-12-10 12:00Pressmeddelande

APL satsar på ökad patientsäkerhet genom tydligare märkning

null

Stockholm, den 10 december 2015; APL inför successivt en ny märkning på lagerberedningar för att minska risken för läkemedelsförväxlingar och förbättra patientsäkerheten.     

I APLs uppdrag ingår att, i nära samarbete med specialister och förskrivare, myndigheter och andra intressenter, utveckla och tillhandahålla ett medicinskt ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sortiment av extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Inom vården har märkning och förväxling uppmärksammats som stora risker i läkemedelshanteringen. Efter att APL fått in synpunkter från vård och apotek om att märkningen av några av APLs läkemedel behöver förbättras har en översyn gjorts. Nu införs ny märkning på ett antal läkemedel för att öka tydligheten i ett försök att minska förväxlingsrisken.

Den nya märkningen innebär att APL inför färgplattor bakom styrkorna för att särskilja olika produkter. Färgplattorna kommer inte att vara standardiserade vilket innebär att samma styrka kan ha olika färger, för olika produkter. Den nya märkningen kommer att införas på APLs lagerberedningar där det finns förväxlingsrisk. Initialt kommer några infusionsvätskor (kassetter) och ögondroppar att beröras.

-Vi tror att den nya märkningen kommer att tas emot positivt bland våra kunder och vår förhoppning är att den leder till en minskad risk för läkemedelsförväxlingar och förbättrad patientsäkerhet, säger Petra Ekerot, medicinsk utredare på APL.

Den nya märkningen har under processens gång stämts av med farmaceuter och vårdpersonal eftersom det är viktigt att den här typen av stora förändringar sker i nära samarbete med vården. De har varit mycket positiva till den nya märkningen och APL har fått in konstruktiva och bra synpunkter.

-Det är bra att läkemedelsnamnet nu är mycket tydligare och att hydroklorid är borta. Dessutom är det bra att det finns en färgplatta som tydligare markerar styrkan, säger AnnSofie Fyhr, apotekare och områdeschef läkemedelsförsörjning, Region Jönköpings län.

Extemporeläkemedel är individanpassade läkemedel, vilket är ett komplement till godkända läkemedel när till exempel rätt substans, styrka eller beredningsform saknas för en viss patient eller grupp. Lagerberedningar är extemporeläkemedel som tillverkas i större kvantiteter.APL levererar extemporeläkemedel till samtliga landsting och apoteksaktörer i Sverige.

För mer information kontakta:
Eva Sjökvist Saers, VD, APLTel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvist-saers@apl.se
Ulf Skough, Chef affärsområde Vård & Apotek, APLTel: 010 - 447 96 23, E-post: ulf.skough@apl.se

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 550 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.