2011-04-28 12:21Pressmeddelande

APL värd för extemporeseminarium

Stort intresse för extemporeläkemedel

Stockholm, 27 april, 2011; I samband med APLs årsstämma arrangerade företaget ett välbesökt och uppskattat seminarium med rubriken ”Individanpassade läkemedel för ökad patientnytta – modern extempore i svensk sjukvård” i Stockholm. Syftet med seminariet var att samla intressenter från t.ex. Socialdepartementet, myndigheter, förskrivare och specialister från vården samt representanter från apotek och läkemedelsföretag för att diskutera extemporeläkemedels roll och betydelse i svensk vård.

Samtliga föredragshållare betonade vikten och betydelsen av extemporeläkemedel, som är individanpassade läkemedel för patienter med speciella behov. Extemporeläkemedel förskrivs när det inte finns registrerade läkemedel tillgängliga på marknaden och utgör drygt 1% av den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Christina Åkerman, generaldirektör Läkemedelsverket, Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör TLV och statssekreterare Karin Johansson från Socialdepartementet uttryckte tillsammans med specialister från vården att extemporeläkemedel är viktiga läkemedel. Man betonade också betydelsen av den sortimentsutveckling som kontinuerligt pågår som ett samarbete mellan förskrivare/specialister, Läkemedelsverket och APL.

Från vården och apoteken uttrycktes ett starkt behov av mer lättillgänglig information om det sortiment som finns och om enskilda produkter. Informationen är viktig vid förskrivning, dels för att personalen på apotek ska få en ökad kännedom om dessa läkemedel, dels för att de på ett bättre sätt ska kunna ge information vid utlämnandet av extemporeläkemedel till de personer som dessa läkemedel är avsedda för.

– Vi är mycket nöjda med den fantastiskt fina uppslutningen kring seminariet, säger Eva Sjökvist Saers, VD, APL. Det genuina intresset för extemporeläkemedel samt den uppskattning APL som utvecklare och tillverkare av dessa läkemedel åtnjuter är en förtroendebas som vi avser bygga vidare på nu när marknaden omregleras.

Seminariet anordnades i samband med APLs årsstämma. Vid årsstämman beslutades bland annat om nya ägaranvisningar för APL vilket innebär att företaget från och med september 2011 bland annat ansvarar för administration av varunummer och registrering av lagerberedningar från samtliga extemporeapotek. I samband med seminariet informerade Läkemedelsverket att man nu gett formellt tillstånd till extemporeapotek till två aktörer, varav en är APL.

– Beskedet från Läkemedelsverket innebär att den nya extemporemarknaden nu är verklighet, säger Eva Sjökvist Saers. Med vår höga kompetens- och servicenivå strävar vi efter att fortsätta vara den trygga partnern för extemporeläkemedel. Dessutom är det särskilt roligt att dagens lyckade seminarium blev startskottet för en ny, modern extemporemarknad!

Vid sidan av extemporetillverkning är APL även en ledande kontraktstillverkare inom Life Science, med anläggningar i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer information kontakta:

Eva Sjökvist Saers, VD APL

Tel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvist-saers@apl.se

 

Michael Brobjer, chef marknad & affärsutveckling, APL

Tel: 010 - 447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se

Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 440 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

 

 


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.