2019-08-16 12:46Pressmeddelande

APLs företagsledning förstärks med tre chefer

null

APL har genomfört en organisationsförändring från och med den 15 augusti för att lyfta och stärka fokus på områdena QA och Kvalitet, Inköp och Logistik samt IT. De nya enheterna får en tydligare representation i företagsledningen.

Inger Bergman som arbetat i olika chefspositioner inom kvalitet på APL i 18 år blir chef för den nya enheten QA och Kvalitet som ska ansvara för APLs kvalitetsledning och kvalitetsarbete.

Den nya enheten Inköp och Logistik ska ansvara för APLs övergripande materialplanering och inköp. Chef för enheten blir Patrik Glimvert som varit chef för Logistik på APL i 2 år.

Säkra system och en säker IT-miljö är av allra största vikt för APLs drift och därför har även Tobias Larsson plats i ledningsgruppen från samma datum. Tobias har varit chef för IT på APL i snart 4 år och rapporterat till CFO. Från och med nu rapporterar Tobias direkt till VD.

- Med större fokus på de här områdena säkerställer vi robusta processer. Det känns helt rätt att förstärka ledningsgruppen med dessa kompetenser, säger VD Jan Erneberg. 

 

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.

 


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.