2022-04-28 14:11Pressmeddelande

Årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

APL huvudkontorAPL huvudkontor

Den 28 april 2022 avhöll Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) sin årsstämma på huvudkontoret i Kungens kurva.

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets riktlinjer är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Kjell Johansson, Malin Sandquist, Lotta Medelius Bredhe och Göran Stiernstedt omvaldes till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Helena Jansson. Kjell Johansson valdes till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till bolagets revisor med Ingrid Hornberg Roman som huvudansvarig revisor.

Ägaren, genom statssekreterare Maja Fjaestad, passade på att rikta ett stort tack till APL:s personal, vd och styrelse för ett väl genomfört år. Maja Fjaestad riktade också ett extra stort tack till Johan Assarsson som efter 12 år i APL:s styrelse varav en stor del som ordförande nu avgår.

- Strategi och hållbart företagande är viktiga frågor för styrelsen och för APL:s del kan jag med gott samvete säga att strategidokumentet är ett levande dokument där inriktningen ligger fast men justeringar, förtydliganden, utveckling av dokumentet sker i en dialog mellan styrelse och företagsledning kontinuerligt. För min del är 2021 mitt sista år i styrelsen för APL. Det blev 12 år av uppdrag först som vice ordförande och sen som ordförande. Jag är tacksam för de åren, säger Johan Assarsson.


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD