2023-04-21 12:36Pressmeddelande

Årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

APL huvudkontorAPL huvudkontor

Den 21 april 2023 avhöll Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) sin årsstämma på huvudkontoret i Kungens kurva.

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets riktlinjer är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Kjell Johansson, Malin Sandquist, Lotta Medelius-Bredhe, Göran Stiernstedt och Helena Jansson omvaldes till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Jenny Lahrin och Lars Johansson. Kjell Johansson valdes till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till bolagets revisor med Tomas Mathiesen som huvudansvarig revisor.

Ägaren, genom ägarrepresentant Åsa Mitsell, passade på att rikta ett stort tack till APL:s personal, vd och styrelse för ett väl genomfört år.

 


Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Kontaktpersoner

Erik Haeffler
VD
Erik Haeffler
VD