2019-01-10 09:54Pressmeddelande

Eva Sjökvist Saers slutar som VD för APL

null

Eva Sjökvist Saers har varit chef för APL sedan 2003 och utsågs till VD 2008 i samband med bolagiseringen. Eva Sjökvist Saers har bl a ansvarat för att utveckla bolaget till ett självständigt bolag efter omregleringen av apoteksmarknaden, vilket bl.a. inneburit att utveckla nya affärsområden.

APL står nu inför nya utmaningar som bland annat innebär en period av investeringar i befintliga produktionsenheter och konsolidering av verksamheten. APL och Eva Sjökvist Saers har kommit överens om att Eva Sjökvist Saers slutar som VD.

  • Det är naturligt att en ny VD får ta över uppdraget att leda APL i denna fas, säger Johan Assarsson, styrelseordförande APL. Jag vill tacka Eva för de värdefulla insatser hon gjort som VD för APL under många år, fortsätter han.
  • Det har varit mycket spännande att leda APL i förändringsresan.APL har ett viktigt uppdrag att bidra med läkemedel som förbättrar och räddar liv. Det finns en gedigen kompetens inom APL, som också erbjuds till företag inom life science. Det har varit stimulerande att gå till jobbet varje dag och det bästa har varit samarbetet med kollegor, såväl inom APL som i branschen, säger Eva Sjökvist Saers, avgående VD för APL

Ulf Skough, marknadsdirektör APL, går in som tf VD from 2019-01-14.

Arbetet med att rekrytera en ny VD har inletts.

För mer information vänligen kontakta:

Johan Assarsson, styrelseordförande APL, 070 249 17 24

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.