2017-11-09 22:44Pressmeddelande

Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

null

I två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. APL uppmanar patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Indragningen gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8031606 (utgångsdatum 2018-04-18) och batchnummer 8039364 (utgångsdatum 2018-05-29). Batchnumret anger vilken tillverkningssats som läkemedlet kommer från. Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg är ett receptbelagt läkemedel mot kongenital (medfödd) binjurebark-hyperplasi och/eller binjurebarkssvikt. Patienterna är vanligen små barn eller spädbarn.

Batchnumret finns angivet på förpackningens etikett som ett serienummer med sju tecken. Det är endast Hydrokortison APL 1 mg med batchnummer 8031606 och 8039364 som berörs. Andra batcher eller förpackningar av Hydrokortison APL 1 mg berörs inte av indragningen. Andra hydrokortisonprodukter berörs inte heller.

Det defekta partiet var tillgängligt för försäljning från 10 juli 2017 på apotek. Orsaken till indragningen är att vissa kapslar kan vara endast delvis fyllda eller tomma. Eftersom läkemedlet ges som ersättning för kroppseget kortison kan underdosering leda till symptom på kortisonbrist. APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Drygt 1500 förpackningar har gått ut till distributören. Merparten av förpackningarna har distribuerats och kan ha nått ut till patient. Inga rapporter har inkommit om biverkningar relaterade till denna brist.


För frågor angående pågående behandling, vänligen kontakta behandlande läkare. För produktrelaterade frågor, vänligen kontakta APLs kundservice, telefon: 010-44 79 700, e-post: kundservice@apl.se.

För mer information se lakemedelsverket.se

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 580 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.