2018-08-27 14:56Pressmeddelande

Invigning av nya beredningslokaler på Sahlgrenska

null

Under fredagen invigdes de nya beredningslokalerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ska bidra till utökad kapacitet samt förbättrad kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.

De nya lokalerna möjliggör en utökad kapacitet för beredning av cytostatika och andra sterila beredningar. De uppfyller standarden för renrum och erbjuder en bättre arbetsmiljö för APLs medarbetare. Renoveringen av lokalerna har pågått i ett år och de invigdes under fredagen då Marie Claesson Rasmuson, Enhetschef sjukhusapoteket VGR och Eva Sjökvist Saers, VD APL, höll tal inför ett 20-tal inbjudna.

-Sedan december 2016 sker beredningen i provisoriska lokaler p g a ombyggnaden, men planerna på ombyggnad fanns redan för 15 år sedan. De gamla lokalerna var dåligt disponerade och mycket slitna, säger Jonas Holmén, gruppchef på APL. De nya lokalerna är ljusare och luftigare samt har fler bänkar för både cytostatika och andra sterila beredningar.

På beredningsavdelningen arbetar för närvarande 12 medarbetare. Under 2017 tillverkades 22 000 doser cytostatika, vilket beräknas öka till 33 000 doser under 2019. Ombyggnadsprojektet har letts av Västfastigheter och från APL medverkade GMP-ansvarig Reza Malihi och gruppchef Jonas Holmén.

-Vi är väldigt glada över att kunna inviga lokalerna som möjliggör en utökning av kapaciteten. VGR och APL har samma mål, att patienterna ska få de läkemedel de behöver. De nya lokalerna ska bidra till förbättrad kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö, säger Marie Claesson Rasmuson, Enhetschef sjukhusapoteket VGR.

Från och med början av september startar beredningen av doser till patienter.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.