2017-03-16 11:18Pressmeddelande

Jamal Feghhi ny chef för Extempore på APL

null

Jamal Feghhi, tidigare chef för APL Kundservice, har utsetts till ny chef för Extempore på APL och tar plats i företagsledningen.

Apotekare Jamal Feghhi har utsetts till ny chef för Extempore från 15 mars. I befattningen som chef för Extempore rapporterar Jamal till VD och ingår i APLs företagsledning. APL Extempore har ca 240 medarbetare på APLs anläggningar i Stockholm och Göteborg samt beredningsenheter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och på sjukhus i Uddevalla, Skövde, Borås och Varberg.

Jamal Feghhi har en gedigen meritlista från anställningar inom Apoteket AB, bl a som apotekschef för sjukhusapoteket Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och som apotekschef för sjukhusapoteket Danderyds sjukhus. Jamal har även varit ansvarig för Läkemedelssupport och kliniska prövningar. Jamal har varit chef för APL Kundservice sedan augusti 2013.

- Jag är mycket glad över att Jamal Feghhi går in i rollen som ny chef för Extempore. Jamal har en gedigen kompetens och en betydande bredd i sitt kunnande som vi har stor glädje av i företaget, säger Eva Sjökvist Saers, VD. Med sin erfarenhet, analytiska förmåga, helhetsperspektiv och erfarenhet av affärsutveckling kommer han att utveckla Extempore och starkt bidra till APLs vidareutveckling. Jag önskar honom lycka till i hans nya uppdrag och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 550 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.