2010-09-03 11:45Pressmeddelande

Ny styrelse till APL

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) är sedan 30 juni 2010 ett fristående bolag under Socialdepartementet. APL har vid en extra bolagsstämma 3 september beslutat om ny styrelse. Följande personer valdes vid stämman att ingå i styrelsen: Stefan Carlsson (Vice President Solving Efeso), Johan Assarsson (regiondirektör Västra Götaland), Gunilla Högbom (VD Locum), Wenche Rolfsen (professor), Eugen Steiner (Partner HealthCap). Till ordförande har Stefan Carlsson utsetts.

Vid bolagsstämman beslutades om en reviderad bolagsordning och nytt ägardirektiv. Ägaren representerades av Dan Ericsson, statsekreterare vid Finansdepartementet.

 - APL har en mycket spännande verksamhet och ett viktigt uppdrag att utveckla och tillverka läkemedel till patientgrupper med särskilda behov, som inte tillgodoses av de läkemedel som läkemedelsindustrin tillhandahåller, säger Stefan Carlsson. APL har också en mycket intressant uppdragsverksamhet där man erbjuder den kompetens som finns inom APL till företag inom life science. Jag har tillsammans med den nya styrelsen fått ett tydligt uppdrag att utveckla APL tillsammans med vd Eva Sjökvist Saers och den övriga ledningen för APL.

- APL har gedigen kompetens inom utveckling och tillverkning av läkemedel, som vi erbjuder till marknaden. APL har verksamhet inom tre affärsområden – vård, apotek och life science, som nu ska utvecklas vidare, säger Eva Sjökvist Saers.

- När nu APL ska stå på egna ben som självständigt bolag är det läge att en ny styrelse utses. Med den nya styrelsen har vi fått en bra sammansättning av erfarenhet och kompetens som tillsammans med uppdraget medför en nystart och ger en fortsatt positiv utveckling av företaget, säger Stefan Carlsson.


För mer information kontakta:
Eva Sjökvist Saers VD, 010- 447 9610, 070-680 4747

APL (Apotek Produktion & Laboratorier AB) är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 440 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.