2018-08-29 09:46Pressmeddelande

Region Halland förlänger avtalet med APL

null

Region Halland har meddelat att de beslutat att förlänga avtalet med APL för beredningstjänsten med ytterligare tolv (12) månader, till och med 2020-02-29.

-Det är viktigt att APLs samarbete med landstingen bygger på förtroende för att skapa mervärde för kunder och patienter. En nära dialog mellan APL och landstingen är centraltoch vi samarbetar för att finna synergier och effektivisera verksamheten. Vi är glada över det fortsatta förtroendet från Region Halland, säger Ulf Skough, Marknadschef på APL.

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life Science med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av läkemedel och omsätter årligen ca 1,4 mdkr. APLs 591 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.